จารบีหลอด จารบีตัวหนอน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

 

Cartridge Grease NPC - Nippon koyu Co.,Ltd.


-จารบีหล่อลื่นอเนกประสงค์ : Nippeco MP - Lithium ชนิดจารบีหลอด cartridge

NLGI  Penetration    Application Temp. (c)    Properties    Main use

No.0  355-385      -20 c ~ 130 c   Mechanical stability Sealed bearing

No.1  310-340      (Dp.186~ 190 )  Heat resistance   Injection Machine

No.2  265-295       Rust prevention   Wire cut / EDM Machine

No.3  220-250      Extreme pressure  Spinning machine ,heat furnace


- จารบีหล่อลื่นทนความร้อน : Doubrex - Organic Bentonite ชนิดจารบีหลอด cartridge

NLGI  Penetration   Application Temp.(c)  Properties     Main Use

No.0  355-385       15 c ~ 200 c Anti wear   Open gear, rolling

No.1  310-340   (non droping point)  Extreme pressure bearing,crusher ,

No.2  265-250  Mechanical stable Ball joint, Press , Water resistance Injection Machine,

Oxidation stability incinerator


- Permalub : จารบีหล่อลื่น งาน precision เช่น Robot , Valve , copy machine , high temperature bearing , electric part เป็นจารบีสบู่ Lithium มีส่วนผสมของสาร PTFE ( Poly Tetra Fluoro Ethylene ) มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนความร้อนสูง ทนสารเคมีทุกชนิด ทนเย็น และทนสภาวะสุญญากาศ สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -70 ถึง 250 องศาเซลเซียส
จารบี LUBE

 

LHL-X100 : จารบีหล่อลื่นเครื่องฉีดพลาสติก เครื่อง Machining Center


FS2-7 : จารบีหล่อลื่นเอนกประสงค์